strona główna
polskiitalian
strefa klienta

login:

hasło:

 
Witamy na stronie internetowej IC&Partners Warsaw S.A.
 
IC&Partners Warsaw spółka akcyjna powstała w 2000 roku z inicjatywy włoskich i polskich przedsiębiorców, którzy zauważyli potrzebę uzupełnienia oferty rynkowej w zakresie usług doradczych, na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.
 
IC&Partners Warsaw poprzez dwa biura, jedno znajdujące się w samym centrum Warszawy, drugie w Łodzi, oferuje  usługi księgowe, kadrowe oraz usługi zarządzania  dla włoskich podmiotów działających w Polsce. Spółka  specjalizuje się  w obsłudze małych i średnich sieci handlu detalicznego.
 
IC&Partners Warsaw spółka akcyjna  jest ponadto członkiem międzynarodowego stowarzyszenia IC&Partners Group, skupiającego biura rachunkowe i konsultingowe znajdujące się w najważniejszych miastach Europy Centralnej, założonego w celu oferowania pełnego pakietu usług firmom działającym na międzynarodowych rynkach.
 
2012-12-18
PODATEK DOCHODOWY– NIEZAPŁACONE FAKTURY – WARUNKOWE ZALICZENIE DO KOSZTÓW PODATKOWYCH
1. OD 1 stycznia 2013 roku aby poniesiony koszt był kosztem podatkowym musi spełniać następujące warunki:
A) musi być poniesiony w celu uzyskania zachowania lub zabezpieczania źródła przychodu
B) nie może być wymieniony w ustawie jako koszt nie będący kosztem uzyskania przychodu
C) ZOSTAŁ ZAPŁACONY W TERMINIE 30 DNI OD DATY PŁATNOŚCI – DLA PŁATNOŚCI DO 60 DNI (nowość)
D) ZOSTAŁ ZAPŁACONY W TERMINIE 90 DNI OD DATY PŁATNOŚCI – DLA PŁANOŚCI POWYŻEJ 60 DNI.  (nowość)
2. Ustawa wprowadza nowy obowiązek dla podatników zaliczających faktury zakupu do kosztów uzyskania przychodu, a nie płacących swoim wierzycielom. W takim przypadku z chwilą upływu terminów płatności i terminów z ustawy – taki podatnik w przypadku BRAKU ZAPŁATY – JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKAZANIA PRZYCHODU. Groźba powstania przychodu ma zmusić dłużnika do zapłaty towar, usługę.

ISTOTNE ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I UŁUG VAT
I. KOREKTA PODATKU NALICZONEGO W WYNIKU NIEZAPŁACONYCH FAKTUR
Od 1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o VAT określające, iż w okresie rozliczeniowym, w którym mija 150 dzień płatności za fakturę, Podatnik, który wcześniej odliczył podatek VAT, ale nie zapłacił za daną fakturę, musi skorygować podatek naliczony.
UWAGA:
1) Dotyczy to tylko faktur za zakupy krajowe (nie dotyczy importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów) .
2) Przepis wchodzi już od 1 stycznia 2013 roku i obejmuje już faktury wystawione w 2012r. których termin płatności mija w styczniu (art. 23 ust.2 ustawy zmieniającej – Ustawy z dnia 16 listopada 2012 o  redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce). Nie dotyczy to faktur których termin płatności mija w grudniu 2012.
Przykład: faktura VAT wystawiona 30 października 2012 z terminem płatności 180 dni. Nabywca aby móc odliczyć VAT lub też nie korygować odliczonego podatku VAT musi zapłacić do 150 dni. 
3) W przypadku niedokonania takiej korekty ciągu 150 dni – wówczas będzie na niego nakładane dodatkowe zobowiązanie podatkowe 30% kwoty podatku naliczonego, który powinien być skorygowany.
II. UŁATWIENIA DLA MAŁYCH PODATNIKOW.  PRAWDZIWA METODA KASOWA - VAT NALEŻNY – W MOMENCIE OTRZYMANIA ZAPŁATY (sprzedaż dla podatników VAT)
Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzanymi przez ww. ustawę Mały Podatnik – to jest podatnik VAT którego przychód brutto w 2012 roku w przeliczeniu na polskie złote nie przekroczył  1,2 mln EURO (odpowiada to 4,99 mln PLN w 2012), może wybrać takie rozliczenie poprzez zgłoszenie w formie pisemnej do Naczelnika Urzędu Skarbowego do dnia 15 stycznia 2013. Takie zgłoszenie o wyborze metody kasowej będzie powodowało rozpoznawanie  obowiązku podatkowego w podatku VAT id zapłaty za fakturę.
Dla Małych Podatników wybierających ten sposób powstania obowiązku podatkowego nie będzie ważna ani data wykonania usługi lub dostawy towarów ani data wystawienia faktury. Najistotniejsze będzie otrzymanie zapłaty za daną fakturę.  W momencie zapłaty od kontrahenta wystąpi obowiązek podatkowy w VAT.
UWAGI:
1) Powyższa zasada nie ma zastosowania dla WNT, WDT, importu usług, dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca. (obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z przepisami szczególnymi).
2) Wyjątek w przypadku sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów nie będących podatnikami VAT – brak zapłaty przedłuża obowiązek podatkowy tylko do 180 dni (zasada quasi kasowa).  Po 180 dniach należy wykazać podatek należny.
3) Mały Podatnik – stosujący metodę kasową może odliczyć podatek VAT tylko w przypadku otrzymania faktury i zapłaty za tą fakturę.
4) Mali Podatnicy stosujący metodę kasową składają tylko deklaracje kwartalne. Nie można wybrać deklaracji miesięcznych.
5) Faktura Małego Podatnika będzie musiała zawierać dodatkowo oznaczenie „metoda kasowa”